IV. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.4.2018 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferencia svojim zameraním vytvára priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu a racionálnej výživy na životy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti.

Veríme, že aj táto konferencia, podobne ako tie predchádzajúce, bude dobrou príležitosťou na prezentáciu nových poznatkov z oblasti vied o športe a výživy a poskytne priestor na diskusiu a načrtnutie návrhov na rozvoj, resp. riešenie existujúcich problémov v oblasti rekreačného športu a výživy.

Tešíme sa na stretnutie v Košiciach.

V mene vedeckého a organizačného výboru

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
Predseda vedeckého výboru
Mgr. Alena Buková, PhD.
Predsedníčka organizačného výboru