HUBERTOVA JAZDA 2018 - KOŠICE

Program : 

10:00 - odchod z Jazdeckého areálu 
10:50 - zhromaždenie jazdcov pri VSL Múzeu - odchod na Hlavnú ulicu 
11:10 - Nástup pred štátnym Divadlom Košice - Hlavná ulica- Zahájenie jazdy
11: 40 - Odchod smer areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie cez Komenského ul.
12:10 - Nástup okolo Arda - UVLF
12: 30 - odchod smer Bankov
13:30 - predpokadaný lov líšky
14:30 - ukončenie jazdy - pohostenie v priestoroch Jazdeckého areálu

------------------------------------------------------------------------------

Všetci návštevníci mesta a Košičania sú vítaní na Hlavnej ulici počas slávnostného nástupu