Pondelok , 23. Apríla 2018 11:23

SEMINÁR 2018 - ZÁKON O ŠPORTE

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe.

3. mája 2018, Košice, Magistrát Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Malá zasadačka

Seminár je prioritne určený pre poberateľov dotácie od Mesta Košice!

Aj tento rok Učená právnická spoločnosť (občianske združenie) a Mesto Košice pripravili seminár ku problematike financovania športu s nasledujúcim programom:

Prezentácia

08.40 - 08.55 hod

prezentácia účastníkov seminára

Začiatok

09.00 hod

Úvodné slovo

09.00 - 09.10 hod

Jozef Mihál a Peter Sepeši

Zástupca Mesta

09.10 - 09.30 hod

Vystúpenie zástupcu Mesta Košice k novinkám v oblasti športu, elektronické podávanie žiadostí o dotácie v roku 2019 – praktická ukážka (Ivan Šulek)

1. BLOK

09.30 - 10.45 hod

Zmluvné vzťahy ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV  
podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)

Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

Prestávka

10.45 - 11.05 hod

malé občerstvenie

2. BLOK

11.05 - 12.15 hod

Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov
Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame

NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

Obed

12.15 - 13.00 hod

obedňajšia prestávka

3. BLOK

13.00 - 14.00 hod

Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV s KLUBMI/ZVÄZMI
a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty

Prestávka

14.00 - 14.15 hod

malé občerstvenie

4. BLOK

14.15 - 15.00 hod

Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov) - ako neziskových organizácii

5. BLOK

15.00 - 15.45 hod

Tlačovka pre médiá, diskusia o športe - problémy každodenného života, Rekapitulácia zaznamenaných otázok, poznatkov, aplikačných problémov a podnetov z praxe

Záver

15.45 hodPartneri podujatia: Slovenský futbalový zväz, Východoslovenský futbalový zväz, stengl a. s., Respect Slovakia s. r. o., RELIA s.r.o., becom s. r. o.

Organizátori si vyhradzujú právo na úpravu programu podľa prevažujúceho zloženia/záujmu účastníkov seminára.
Bližšie informácie o seminároch sú dostupné na stránke k projektu: https://goo.gl/ryyH7v.NovinkyZobraziť všetky Novinky

FUTSAL PRE NEVIDIACICH

Počas tohto víkendu sa Riško s Vilkom zúčastnili sústredenia pre zrakovo postihnuté deti, zamerané na futsal pre nevidiacich, ktorý sa uskutočnil v Brne. Tento…