Piatok , 25. Máj 2018 11:00

OLYMPIJSKÝ DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA TERASE

Dňa 23.05.2018 sa v športovom areáli ZŠ Kežmarská 28, Košice uskutočnilo 3. obvodné kolo športovej olympiády materských škôl v obvode Košice – Západ.
Materské školy Bernolákova, Humenská, Hronská, Ipeľská, Kežmarská, Moldavská, Muškátová, Nešporová, Šafárikova, Trebišovská a Zuzkin park zrealizovali školské kolá a na základe výsledkov vybrali a zostavili 6-členné družstvá, ktoré súťažili v disciplínach:
1. Skok do diaľky z miesta
2. Beh - dievčatá 15 m , chlapci 20m
3. Beh cez prekážky na 10m
4. Hod do diaľky z miesta tenisovou loptičkou


Riaditeľka materskej školy Ing. Svetlana Nováková privítala deti a hostí. Tohto roku prijali pozvanie: Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško, starosta MČ Košice – Západ
Ing. Ján Jakubov, zástupca starostu MČ Košice – Západ Ing. Andrej Sitkár, za oddelenie školstva vedúci referátu športu Mgr. Ivan Šulek a predseda OK Košice Miroslav Luberda. Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško, starosta MČ Košice – Západ Ing. Ján Jakubov sa prihovorili malým športovcom a zaželali im veľa športových úspechov. Po príhovoroch v rámci kultúrneho programu vystúpili deti zo ZŠ Kežmarská 28, Košice s ľudovým a cigánskym tancom. Športová olympiáda bola zahájená zvučkou olympijskej hymny, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením olympijského ohňa. Bol prednesený sľub športovcov a rozhodcov. Po rozcvičení sa športovci presunuli na stanovištia jednotlivých súťažných disciplín. Počas súťaženia vládla veselá športová nálada, deti sa navzájom povzbudzovali a podporovali pri podávaní vynikajúcich výkonov. Po skončení športovej olympiády bolo vyhodnotenie a odovzdávanie cien.

Víťazom športovej olympiády sa stala:
1. miesto MŠ Trebišovská
2. miesto MŠ Ipeľská, Šafárikova trieda
3. miesto MŠ Bernolákova, Zuzkin park
4. miesto MŠ Moldavská, Kežmarská, Muškátová, Nešporova, Hronská, Humenská.


Každý športovec získal medajlu, diplom, tričko a veľa darčekov, ktoré venovali sponzori:
Mesto Košice, MČ Košice-Západ, OK Košice pri SOV, OZ “Zober loptu, nie drogy”, AQUA PRO EUROPE, a.s..

Poďakovanie za pomoc pri športovej olympiáde patrí aj predsedovi Olympijského klubu Košice pri SOV Miroslavovi Luberdovi a Ing. Oliveri Vaňovi koordinátorovi projektu „Zober loptu, nie drogy“.


Ďakujem všetkým, ktorí podporili a podieľali sa na organizovaní 3. športovej olympiády MŠ v MČ Košice – Západ. Zvlášť chcem poďakovať RNDr. Milene Kačmarčikovej, riaditeľke ZŠ Kežmarská 28, Košice za veľkú pomoc pri organizácii podujatia, poskytnutie športového areálu a za spoluprácu pri organizácii. Aj vďaka pedagógom a žiakom školy, bol zabezpečený bezproblémový priebeh športových disciplín.

Fotogalériu ku podujatiu nájdete tu: 

http://www.sportkosice.sk/fotogaleria/olympijsk-de-materskch-skol-na-terase


Košice 24.5.2018

Ing. Svetlana Nováková
riaditeľka

NovinkyZobraziť všetky Novinky

V MBL UKONČILI IV. ROČNÍK AJ STARŠIE NÁDEJE

Záverečné kolo Minibasketbalovej ligy v kategórií staršie nádeje sa uskutočnilo v nedeľu 27. 5. 2018. Posledný ôsmy turnaj aktuálneho IV. ročníka…